Moab MUni Fest 2002 Photos


a0mmf02.jpg
The 2002 Riders
a0mmf02.jpg
28.15 KB

a1mmf02_4.jpg
Christian M.
a1mmf02_4.jpg
15.89 KB

a3mmf02_7.jpg
C. Marchant
a3mmf02_7.jpg
16.00 KB

a4mmf02_8.jpg
Start of Loop
a4mmf02_8.jpg
19.52 KB

a5mmf02_5.jpg
Karl Thompson
a5mmf02_5.jpg
16.73 KB

a6mmf02_6.jpg
Karl Thompson
a6mmf02_6.jpg
16.88 KB

a7mmf02_15.jpg
Group Shot
a7mmf02_15.jpg
21.88 KB

a8mmf02_16.jpg
Group Shot
a8mmf02_16.jpg
24.28 KB

a9ammf02_11.jpg
Joe Stoltzfus
a9ammf02_11.jpg
15.14 KB

a9mmf02_13.jpg
Rolf Thompson
a9mmf02_13.jpg
13.74 KB

b0mmf02_12.jpg
Trent Guzy
b0mmf02_12.jpg
18.08 KB

b1mmf02_22.jpg
Christian & Group
b1mmf02_22.jpg
16.14 KB

b2mmf02_10.jpg
Andrew Thompson
b2mmf02_10.jpg
14.54 KB

b3mmf02_17.jpg
Jared Stoltzfus
b3mmf02_17.jpg
19.78 KB

b4mmf02_9.jpg
Karl & Christian
b4mmf02_9.jpg
11.43 KB

b5mmf02_20.jpg
Jennie & Joe
b5mmf02_20.jpg
19.58 KB

b6mmf02_18.jpg
Tom Copland
b6mmf02_18.jpg
20.33 KB

b7mmf02_19.jpg
Rolf Thompson
b7mmf02_19.jpg
21.47 KB

b8mmf02_23.jpg
Group Shot
b8mmf02_23.jpg
17.30 KB

b9mmf02_24.jpg
Karl hopping up
b9mmf02_24.jpg
18.20 KB

c0mmf02_25.jpg
Joe Stoltzfus
c0mmf02_25.jpg
17.94 KB

c1mmf02_26.jpg
Christian M.
c1mmf02_26.jpg
15.42 KB

c2mmf02_29.jpg
Rolf Thompson
c2mmf02_29.jpg
14.79 KB

c3mmf02_32.jpg
Jared Stoltzfus
c3mmf02_32.jpg
17.29 KB

c4mmf02_34.jpg
Joe Stoltzfus
c4mmf02_34.jpg
16.10 KB

c5mmf02_33.jpg
Rolf Thompson
c5mmf02_33.jpg
17.20 KB

c6mmf02_36.jpg
Joe Stoltzfus
c6mmf02_36.jpg
17.05 KB

c7mmf02_35.jpg
Trent & Karl
c7mmf02_35.jpg
13.16 KB

c8mmf02_37.jpg
Andrew Thompson
c8mmf02_37.jpg
13.67 KB

c9mmf02_39.jpg
Jennie & Rolf
c9mmf02_39.jpg
16.02 KB

d0mmf02_40.jpg
Group Shot
d0mmf02_40.jpg
17.59 KB

d1mmf02_41.jpg
Group Shot
d1mmf02_41.jpg
8.52 KB

d2mmf02_42.jpg
Group Shot
d2mmf02_42.jpg
13.25 KB

d3mmf02_43.jpg
Group Shot
d3mmf02_43.jpg
17.20 KB

d4mmf02_44.jpg
Group Shot
d4mmf02_44.jpg
17.62 KB

d5mmf02_45.jpg
Group Shot
d5mmf02_45.jpg
9.12 KB

d6mmf02_46.jpg
Rolf & Karl
d6mmf02_46.jpg
20.50 KB

d7mmf02_47.jpg
Christian & Jared
d7mmf02_47.jpg
20.29 KB

d8mmf02_48.jpg
Karl Thompson
d8mmf02_48.jpg
17.17 KB

d9mmf02_49.jpg
Tom Copland
d9mmf02_49.jpg
16.10 KB

e0mmf02_50.jpg
Group Shot
e0mmf02_50.jpg
12.26 KB

e1mmf02_51.jpg
Group Shot
e1mmf02_51.jpg
12.48 KB

e2mmf02_64.jpg
Group Shot
e2mmf02_64.jpg
23.55 KB

e3mmf02_63.jpg
Group Shot
e3mmf02_63.jpg
20.17 KB

e4mmf02_54.jpg
Group Shot
e4mmf02_54.jpg
22.21 KB

e5mmf02_55.jpg
Group Shot
e5mmf02_55.jpg
21.73 KB

e6mmf02_57.jpg
Group Shot
e6mmf02_57.jpg
23.47 KB

e7mmf02_59.jpg
Group Shot
e7mmf02_59.jpg
20.61 KB

e8mmf02_61.jpg
Christian & Karl
e8mmf02_61.jpg
20.88 KB

e9mmf02_62.jpg
Christian
e9mmf02_62.jpg
13.95 KB

f0mmf02_65.jpg
Christian
f0mmf02_65.jpg
16.38 KB

f1mmf02_66.jpg
Christian
f1mmf02_66.jpg
20.23 KB

f2mmf02_68.jpg
Trent Guzy
f2mmf02_68.jpg
24.66 KB

f3mmf02_60.jpg
Christian & Karl
f3mmf02_60.jpg
17.92 KB

f4mmf02_69.jpg
Lindsay T.
f4mmf02_69.jpg
19.45 KB

f5mmf02_67.jpg
Joe Stoltzfus
f5mmf02_67.jpg
22.16 KB

f6mmf02_70.jpg
C.M. & Andrew
f6mmf02_70.jpg
16.23 KB

f7mmf02_72.jpg
Karl Jumping 1/3
f7mmf02_72.jpg
14.44 KB

f8mmf02_76.jpg
Karl Jumping 2/3
f8mmf02_76.jpg
13.53 KB

f9mmf02_79.jpg
Karl Jumping 3/3
f9mmf02_79.jpg
15.97 KB

g0mmf02_71.jpg
Ground Crew
g0mmf02_71.jpg
19.19 KB

g1mmf02_87.jpg
Spencer stuck 1
g1mmf02_87.jpg
14.54 KB

g2mmf02_88.jpg
Spencer stuck 2
g2mmf02_88.jpg
12.97 KB

g3mmf02_89.jpg
Lindsay Thompson
g3mmf02_89.jpg
11.70 KB

g4mmf02_81.jpg
Group Rest Stop
g4mmf02_81.jpg
18.05 KB

g5mmf02_83.jpg
Group Rest Stop
g5mmf02_83.jpg
18.76 KB

g6mmf02_80.jpg
Karl w/group
g6mmf02_80.jpg
15.10 KB

g7mmf02_84.jpg
Karl hopping up
g7mmf02_84.jpg
20.22 KB

g8mmf02_86.jpg
Christian big drop
g8mmf02_86.jpg
19.95 KB

g9mmf02_90.jpg
C.M. competing
g9mmf02_90.jpg
15.75 KB

h0mmf02_91.jpg
Jennie,C.M.,James
h0mmf02_91.jpg
17.15 KB

h1mmf02_93.jpg
Jared Stoltzfus
h1mmf02_93.jpg
24.17 KB

h2mmf02_92.jpg
Rolf T.
h2mmf02_92.jpg
14.08 KB

h3mmf02_99.jpg
Trent Guzy
h3mmf02_99.jpg
11.40 KB

h4mmf02_102.jpg
Joe Stoltzfus
h4mmf02_102.jpg
7.38 KB

h5mmf02_101.jpg
Andrew Thompson
h5mmf02_101.jpg
13.87 KB

h6mmf02_98.jpg
Christian M.
h6mmf02_98.jpg
13.66 KB

h7mmf02_94.jpg
Rolf T.
h7mmf02_94.jpg
9.44 KB

h8mmf02_103.jpg
Rolf, downhill path
h8mmf02_103.jpg
7.10 KB

h9mmf02_100.jpg
Jared Stoltzfus
h9mmf02_100.jpg
12.19 KB

i0mmf02_104.jpg
Jeff Relf
i0mmf02_104.jpg
10.46 KB

i1mmf02_105.jpg
Karl & James C.
i1mmf02_105.jpg
7.11 KB

i2mmf02_96.jpg
Karl on downhill
i2mmf02_96.jpg
11.27 KB

i3mmf02_97.jpg
Karl at finish
i3mmf02_97.jpg
12.73 KB

i4Highfive.jpg
High Five Time
i4Highfive.jpg
12.21 KB

i5mmf02_111.jpg
Slickrock Sunset
i5mmf02_111.jpg
5.27 KB

i6mmf02_1.jpg
Karl on Ult.wheel
i6mmf02_1.jpg
13.48 KB

i7mmf02_2.jpg
Ultimate Wheel
i7mmf02_2.jpg
12.41 KB

i8mmf02_3.jpg
Christian on Ult.
i8mmf02_3.jpg
15.49 KB

i9mmf_02_ut4.jpg
MUni tree?
i9mmf_02_ut4.jpg
71.85 KB

j0mmf_02_ut7.jpg
Relaxing @ camp
j0mmf_02_ut7.jpg
86.80 KB

j1mmf_02_ut1.jpg
MUni tree fruit
j1mmf_02_ut1.jpg
95.24 KB

j2mmf02_utg1.jpg
Group at camp
j2mmf02_utg1.jpg
70.18 KB

j3mmf02_utg2.jpg
Welcome 2 2003
j3mmf02_utg2.jpg
71.92 KB

 

 


All Photos CopyRight 2002 by Rolf Thompson